Finnish English

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Helsinki Spey Clave (Y-tunnus: 1948355-9) Helsinki Spey Clave Ruoholahdenkatu 26 00180 Helsinki


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Anton Pousar  

 shop(at)helsinkispeyclave.com

+358 9 445138 

Helsinki Spey Clave


REKISTERIN NIMI

Helsinki Spey Clave – Asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Helsinki Spey Claven asiakkaaksi verkkokaupassa tai myymälässä tai ostanut Helsinki Spey Clavesta tavaraa tai antanut suostumuksen suoramarkkinointiin lisäämällä sähköpostiosoitteensa uutiskirjeen tilaukseen. 


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Helsinki Spey Clave- verkkokaupan sekä myymälän kassajärjestelmään tai tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, reklamaatioiden käsittelyyn, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Verkkokauppatilausten sekä myymäläostosten tiedot

 

HENKILÖTIETOJASI VASTAANOTTAVAT

 • Yrityksemme ja sen työntekijät 
 • Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
 • Tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
 • Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
 •  IT- yritys, joka ylläpitää verkkokauppaamme
 •  Mailchimp, joka toimittaa uutiskirjeemme sinulle


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mikäli tilaat Helsinki Spey Clave sähköpostiuutiskirjeet, sähköpostiosoitteesi ja nimesi tallennetaan Mailchimp-sähköpostipalveluun, jonka toimittaja on The Rocket Science Group (USA). Mailchimp-palvelua voidaan käyttää myös tärkeiden Helsinki Spey Clave toimintaa ja palveluita koskevien tiedotteiden lähettämiseen. Halutessasi tietoa juuri sinun lähellä sijaitsevista tapahtumista ja tarjouksista, voit tallentaa Mailchimp-palveluun myös sijaintisi. Voit lukea Mailchimpin tietosuojaselosteen tästä. https://mailchimp.com/legal/privacy/

Jos reklamoit Helsinki Spey Claven myymistä tuotteista ja reklamaatiotasi ei voida ratkaista ottamatta yhteyttä tuotteen valmistajaan tai markkinoijaan, siirretään reklamaatioosi liittyviä henkilötietoja tuotteen valmistajalle tai markkinoijalle, joka voi sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.

Jos henkilötietosi siirretään EU/ETA:n ulkopuolelle, tehdään se tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti samantasoisen yksityisyyden suojan ylläpitämiseksi. Tällöin saatavilla on joko EU:n komission päätös siitä, että kyseessä olevassa maassa on riittävä tietosuojan taso, tai asianmukaiset suojatoimet on toteutettu muulla tavalla kuten oikeudellisesti sitovien vakiosopimuslausekkeiden tai yritystä koskevien sitovien sääntöjen perusteella.

Arkaluonteisia tietoja ei siirretä ja säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähetää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).